Sklá

Konštrukcia a popis izolačných skiel
Zasklenie je u výplní otvorov nositeľom mnohých, nesmierne dôležitých vlastností, preto je nevyhnutné mu pri technickej špecifikácii okien a dverí venovať maximálnu pozornosť. Výber a parametre skla majú významný vplyv na úžitkové vlastnosti výplní otvorov:
úspora energie pri vykurovaní (vplyv na energetickú bilanciu) ... koeficient prechodu tepla - Ug (W/m2K),
ochrana pred slnkom, tepelné zisky zasklením (vplyv na energetickú bilanciu) ... solárny faktor - g (%)
osvetlenie interieru, svetelná hygiena ... prestup svetla - TL (%)
útlm hluku ... koeficient vzduchovej nepriezvučnosti - Rw (dB)
bezpečnosť skiel ako ochrana osôb pred poranením
bezpečnosť skiel ako ochrana objektu pred násilným vniknutím
bezpečnosť skiel ako ochrana pred priestrelom zbraňou
požiarna odolnosť skiel
estetika, architektúra, nepriehľadnosť skiel
statika skiel, odolnosť voči zaťaženiam
životnosť a údržba

Energetická bilancia zasklenia

Je bezpochyby najdôležitejším parametrom zasklenia. Energetickú bilanciu tvoria jednak tepelné straty, vyjadrené koeficientom prestupu tepla sklom ... Ug (W/m2K), ako aj tepelné zisky, vyjadrené solárnym faktorom ... g (%).

Používané štandardné zasklenia - dvojsklo alebo trojsklo

Tepelno-izolačné dvojsklo

Štandardne ponúkame tepelnoizolačné dvojsklo s nízkoemisívnou vrstvou (low-E), vykazujúcou zlepšené tepelnoizolačné vlastnosti s Ug =1,1 W/m2.K pri zachovaní dobrého prestupu svetla:
skladba FLOAT 4 – 16 – 4 low-E (SGG Planitherm Ultra N, ClimaGuard Premium a iné)
koeficient prechodu tepla: Ug = 1,1 Wm-2K-1 (podľa EN 673)... stupeň emisivity low-E vrstvy = 0,03
prestup svetla: TL = 80%
celkový prestup energie (solárny faktor) g = 63%
možnosť použiť teplý dištančný rámik "warm edge" TGI, alebo Swisspacer V
plnenie argónom 90%

Tepelno-izolačné trojsklo

skladba 4low-E – 16 - FLOAT 4 – 16 – 4 low-E (SGG Planitherm Ultra N, ClimaGuard Premium a iné)
koeficient prechodu tepla: Ug = 0,6 Wm-2K-1 (podľa EN 673)... stupeň emisivity low-E vrstvy = 0,03
prestup svetla: TL = 69%
celkový prestup energie (solárny faktor) g = 50%
možnosť použiť teplý dištančný rámik "warm edge" TGI, alebo Swisspacer V
plnenie argónom 90%

Prospekty na stiahnutie

CLIMAPLUS ULTRA N - tepelno-izolačné dvojsklo s Ug = 1,1 W/m2K, solárny faktor g = 63%
CLIMAPLUS ONE - tepelno-izolačné dvojsklo s Ug = 1,0 W/m2K (novinka), solárny faktor g = 49%
CLIMATOP MAX - tepelno-izolačné trojsklo s Ug = 0,6 W/m2K, solárny faktor g = 60%
CLIMAPLUS 4S - tepelno-izolačné dvojsklo s Ug = 1,1 W/m2K, so slnečnou ochranou (g = 40%)
CLIMAPLUS RELAX - tepelno-izolačné dvojsklo s Ug = 1,1 W/m2K, so slnečnou ochranou (g = 42%)
CLIMAPLUS SOLAR CONTROL - tepelno-izolačné dvojsklo so slnečnou ochranou (prospekt)
CLIMAPLUS SOLAR CONTROL - tepelno-izolačné dvojsklo so slnečnou ochranou (prehľad)
CLIMAPLUS SILENCE - tepelno-izolačné dvojsklo so zlepšenou protihlukovou izoláciou
SGG MASTERGLAS - fascinujúce vzorované sklo
MEMENTO - pre tých, čo chcú o skle vedieť takmer všetko
CLIMALIT SMERNICA - smernica na posudzovanie vizuálnej kvality izolačných skiel

Ornamentné a vzorované sklá

altdeutsch bronz
altdeutsch číry
crepi
delta číra
chinchila číra
kathedral číry
dubová kôra
krizet číry
madera číra
maris
master carre
nemo
silvit číry
thela
waterdrop