Sklá

Najdôležitejšie pojmy izolačného skla
Ug – Index prechodu tepla cez izolačné sklo Udáva sa vo W/(m2K) a vyjadruje, koľko tepla unikne cez 1 m2 izolačného skla pri zmene teploty o 1 Kelvin (resp. o 1 °C). Čím je toto číslo nižšie, tým má izolačné sklo lepšie tepelno-izolačné vlastnosti.

g – solárny faktor skla Solárny faktor skla určuje, koľko energie zo slnečného žiarenia preniká do interiéru v podobe tepla. Platí priama úmera, čím je vyšší, tým je interiér pri priamom slnečnom žiarení viac prehrievaný.

LT – svetelná priepustnosť Hodnota prestupu svetla označuje percentuálny podiel slnečného žiarenia vo viditeľnom svetelnom spektre (380-780 nm), ktoré je prenášané z exteriéru do interiéru. Jeho hodnota je závislá od hrúbky zasklenia, skladby sklenenej tabule ako aj príslušnej pokovenej vrstvy. Čím je hodnota LT vyššia, tým viac svetla prepustí izolačné sklo do interiéru.

Rw – index nepriezvučnosti Často sa označuje aj ako zvuková alebo vzduchová nepriezvučnosť. Udáva sa v decibeloch (dB) a vyjadruje schopnosť okien utlmiť hluk z vonkajšieho prostredia. Čím má izolačné sklo tento index vyšší, tým má lepšie zvukovo-izolačné vlastnosti a do miestnosti prepustí menej hluku.


Energetická bilancia zasklenia

Je bezpochyby najdôležitejším parametrom zasklenia. Energetickú bilanciu tvoria jednak tepelné straty, vyjadrené indexom prechodu tepla cez izolačné sklo... Ug (W/m2K), ako aj tepelné zisky, vyjadrené solárnym faktorom... g (%).

Používané štandardné zasklenia - dvojsklo alebo trojsklo

Tepelno-izolačné dvojsklo

Štandardne ponúkame tepelnoizolačné dvojsklo s nízkoemisívnou vrstvou (low-E), vykazujúcou zlepšené tepelnoizolačné vlastnosti s Ug =1,1 W/m2.K pri zachovaní dobrého prestupu svetla:
skladba FLOAT 4 – 16 – 4 low-E (SGG Planitherm Ultra N, ClimaGuard Premium a iné)
koeficient prechodu tepla: Ug = 1,1 Wm-2K-1 (podľa EN 673)... stupeň emisivity low-E vrstvy = 0,03
prestup svetla: TL = 80%
celkový prestup energie (solárny faktor) g = 63%
teplý dištančný rámik "warm edge" TGI, TPS alebo Swisspacer V
plnenie argónom 90%

Tepelno-izolačné trojsklo

skladba 4low-E – 16 - FLOAT 4 – 16 – 4 low-E (SGG Planitherm Ultra N, ClimaGuard Premium a iné)
koeficient prechodu tepla: Ug = 0,6 Wm-2K-1 (podľa EN 673)... stupeň emisivity low-E vrstvy = 0,03
prestup svetla: TL = 69%
celkový prestup energie (solárny faktor) g = 50%
teplý dištančný rámik "warm edge" TGI, TPS alebo Swisspacer V
plnenie argónom 90%

Prospekty na stiahnutie

CLIMAPLUS ULTRA N - tepelno-izolačné dvojsklo s Ug = 1,1 W/m2K, solárny faktor g = 63%
CLIMAPLUS ONE - tepelno-izolačné dvojsklo s Ug = 1,0 W/m2K (novinka), solárny faktor g = 49%
CLIMATOP MAX - tepelno-izolačné trojsklo s Ug = 0,6 W/m2K, solárny faktor g = 60%
CLIMAPLUS 4S - tepelno-izolačné dvojsklo s Ug = 1,1 W/m2K, so slnečnou ochranou (g = 40%)
CLIMAPLUS RELAX - tepelno-izolačné dvojsklo s Ug = 1,1 W/m2K, so slnečnou ochranou (g = 42%)
CLIMAPLUS SOLAR CONTROL - tepelno-izolačné dvojsklo so slnečnou ochranou (prospekt)
CLIMAPLUS SOLAR CONTROL - tepelno-izolačné dvojsklo so slnečnou ochranou (prehľad)
CLIMAPLUS SILENCE - tepelno-izolačné dvojsklo so zlepšenou protihlukovou izoláciou
SGG MASTERGLAS - fascinujúce vzorované sklo
MEMENTO - pre tých, čo chcú o skle vedieť takmer všetko
CLIMALIT SMERNICA - smernica na posudzovanie vizuálnej kvality izolačných skiel

Ornamentné a vzorované sklá

Altdeutsch číre
Altdeutsch číre
Crepi
Crepi
Chinchilla
Chinchilla
Kathedral Max číre
Kathedral Max číre
Kathedral Min číre
Kathedral Min číre
Master Carre číre
Master Carre číre
Mitt Monument
Mitt Monument
Punteado číre
Punteado číre
Satinato
Satinato
Screen číre
Screen číre
Silvit
Silvit
Parsol bronz
Parsol bronz